Chercher in Nomôdos

27 sept. 2011

Colloque: "Contribution of Hungarian Jurists to the Development of the Science and Codification of Private Law", ELTE ÁJK Aula Magna, 24 nov 2011

Information transmise par Fl. Renucci:
Colloque
 
Magyar jogtudósok hozzájárulása a magánjogtudomány nemzetközi fejlődéséhez és a magánjogi kodifikációhoz
Contribution of Hungarian Jurists to the Development of the Science and Codification of Private Law
Beitrag der ungarischen Juristen zur Entwicklung der Privatrechtswissenschaft und Kodifikation des Privatrechts
 
ELTE ÁJK Aula Magna 
24 November 2011

Programme
  • Magyar jogtudósok hozzájárulása az európai és az Európán kívüli magánjogtudomány fejlődéséhez, különös tekintettel Oroszországra, Németországra, Törökországra és Brazíliára (Hamza Gábor) / Contribution of Hungarian Jurists to the Development of the European and Extra-European Science of Private Law with particular Reference to Russia, Germany, Turkey and Brazil (Gábor Hamza)
  • Szászy-Schwarz Gusztáv és német magánjogtudomány (Sándor István) / Gusztáv Szászy-Schwarz and the German Science of Private Law (István Sándor)
  • Contribution of Vera Bolgár and Charles Szladits to the „Europeanization” of the Legal Science in the United States of America (Francis A. Gabor)
  • Szászy István és a nemzetközi magánjog (Csehi Zoltán) / István Szászy and Private International Law (Zoltán Csehi)
  • Zajtay Imre és a magánjogi jogösszehasonlítás (Boóc Ádám) / Imre Zajtay and Comparison of Private Law (Ádám Boóc)
  • Ungarische Einflüsse auf die Privatrechtsentwicklung und Privatrechtswissenschaft Österreichs (Werner Ogris) / Hungarian Influences on the Development of Private Law and Science of Private Law in Austria (Werner Ogris)
  • Eörsi Gyula és a Bécsi Nemzetközi Adásvételi Egyezmény (Vékás Lajos) / Gyula Eörsi and the Vienna Convention on the International Sale of Goods (Lajos Vékás)
Helyszín: 
ELTE ÁJK Aula Magna
 
Időpont: 
2011. november 24. (csütörtök) 14 óra
 
Venue:
ELTE ÁJK Aula Magna
November 24, 2011 (Thursday) 2 p.m.