Chercher in Nomôdos

4 nov. 2012

"Rechtshistorische Courant", nieuwsflash rechtsgeschiedenis - juin 2012, Nieuwsflash

Information transmise et traduite par Fr. Dhondt:
Rechtshistorische Courant
nieuwsflash rechtsgeschiedenis - Juni 2012
Nieuwsflash

Version française

Récemment, l’histoire du droit belge a pu se féliciter d’être au centre d’une certaine attention médiatique.

Ainsi, l’hebdomadaire Knack [= equivalent du Point en France] a consacré, le 13 juin dernier, un article considérable à l’ouvrage Deserteurs voor de Vlaamse Zaak [Déserteurs pour la cause flamande] du prof. Jos Monballyu (KUL), décrivant les aléas de quelques soldats flamands qui ont choisi le camp allemand en 1917.

L’édition parue hier (20 juin 2012) comporte même deux contributions:
  • Aux pages 36 et 37: «Persvrijheid, maar met mate» («Liberté de la presse ? Oui, mais…»), de la main du redacteur en chef Rik Van Cauwelaert [= le FOG flamand] critique l’ouvrage «excellent» De Lange Schaduw van de Grondwetgever. Perswetgeving en persmisdrijven in België (1831-1914) (L’ombre du pouvoir constituant. Législation et délits de presse en Belgique, 1831-1914) du dr. Bram Delbecke (FWO/KUL).
  • En fin du numéro en question, aux pages 104-108, le reportage «Voor vrijheid en recht» [Pour la liberté et le droit], traite de l’ouvrage sorti cette semaine des dr. Jérôme de Brouwer et Bart Coppein, qui y ont tracé l’histoire du barreau de Bruxelles. Le Courant signalera la parution dans son prochain numéro (juillet). Entretemps, nous vous référons au site des Ets Bruylant.

Nieuwsflash
Geachte lezer,
De Belgische rechtsgeschiedenis haalde voorbije weken meermaals de media. Het weekblad Knack besteedde bijvoorbeeld in zijn laatste nummers heel wat aandacht aan rechtshistorische onderwerpen!
Zo wijdde het nummer van 13 juni een uitvoerig artikel aan Deserteurs voor de Vlaamse zaak, het boek van Jos Monballyu waarin de lotgevallen van enkele Vlaamse soldaten die in 1917 overliepen naar het Duitse kamp beschreven staan.

In de editie die vandaag (20 juni 2012) verscheen kan op pagina’s 36 en 37 het artikel “Persvrijheid, maar met mate” worden gelezen. Daarin bespreekt Knack redacteur Rik Van Cauwelaert het “voortreffelijke” (zo horen we het ook eens van een ander) boek De lange schaduw van de grondwetgever. Perswetgeving en persmisdrijven in België (1831-1914) van Bram Delbecke. Verderop in dezelfde editie (p. 104-108) vinden we de reportage getiteld “Voor vrijheid en recht” over het werk van Jérôme de Brouwer en Bart Coppein die samen de geschiedenis van de Brusselse balie onderzochten. Het spreekt voor zich dat hun boek in het volgende nummer van de Rechtshistorische Courant vermeld zal worden. Wie echter al popelt van ongeduld, kan surfen naar de site van Uitgeverij Bruylant.

Met vriendelijke groet,
D. Heirbaut, B. Debaenst en S. Vandenbogaerde

Wilt U bepaalde vragen, mededelingen of aankondigingen van congressen, boeken e.d. over rechtsgeschiedenis of Romeins recht via deze lijst laten verspreiden , mail dan naar een van de editors:
De voorgaande nieuwsbrieven kan U vinden op: www.rechtsgeschiedenis.be